mütləq

mütləq
z. <ər.>
1. Labüd, şübhəsiz, əlbəttə, yəqin, hər halda. Həqiqət axtarılan yerdə də mütləq ixtilaf olur. C. M.. <İsmət:> Getmiş, artıq əsər yox qəhrəmandan; Mütləq məni eyləyirmiş imtəhan. H. C.. // Hər necə olur olsun, hər bir halda, qeydsiz-şərtsiz. Kitabı mütləq mənə çatdır. Sabah mütləq sizə gələcəyəm. Bu gün mütləq gəlməlidir. – <Zinyət:> Öz-özümə söz vermişəm ki, payızda işimiz az olanda mütləq bir də gedəm. S. Rəh..
2. Əsla, heç, qətiyyən, qəti surətdə. Məhv olub onda mərdlik əsəri; Mütləq olmaz şücaətə cigəri. F.. Mən cahan mülkündə mütləq doğru halət görmədim. M. P. V..
3. İdealist fəlsəfədə: bütün varlığın daimi, dəyişməz ilk əsası (ruh, ideya, Allah).
4. Müqayisə xaricində, heç bir hadisə, şərait və s. dən asılı olmayaraq götürülən. Əhalinin mütləq artımı.
◊ Mütləq monarxiya – bax mütləqiyyət. Mütləq sıfır – mümkün olan ən alçaq temperatur (mənfi 273,16°C). Mütləq çempion – müəyyən idman növünün hər hansı bir dərəcəsində yarış zamanı ən çox xal qazanmış idmançı. Mütləq çoxluq – böyük əksəriyyət.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • mütləqa — z. <ər.> 1. Mütləq, əlbəttə, hər necə olursa, hökmən, sözsüz, danışıqsız, şübhəsiz. Belə bir qənaət var idi ki, artist mütləqa suflyor altında getməlidir. S. Rəh.. <Mirzə Həsən:> Bundan mütləqa istifadə etmək və xalqı bir daha… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mütləqa — ə. bax: mütləqən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mütləqiyyət — is. <ər.> Ali dövlət hakimiyyətinin bir nəfərin – padşahın əlində olduğu idarə üsulu, qeyri məhdud monarxiya, mütləq hakimiyyət. İnqilabi hərəkat geniş lənərək mütləqiyyəti daha artıq sarsıtdıqca mətbuat və söz azadlığı üçün nisbətən geniş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mütləqiyyətçi — is. Mütləqiyyət tərəfdarı; mütləqiyyətə əsaslanan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mutl. — mutlos EN discouraged, downhearted; timid …   Abkürzungen und Akronyme in der deutschsprachigen Presse Gebrauchtwagen

  • mütləq — ə. 1) qeydsiz, şərtsiz; 2) sərbəst, azad; 3) hökmən, necə olursa olsun; 4) qətiyyən, heç də; 5) xalis, saf; 6) tam, dolğun …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mütləqən — ə. 1) heç qeyd şərt olmadan; 2) hökmən, əlbəttə; 3) qətiyyən, qəti sürətdə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mütləqiyyət — ə. bütün hakimiyyətin bir adamın əlində olduğu dövlət quruluşu monarxiya …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • MLH3 — MutL homolog 3 (E. coli), also known as MLH3, is a human gene.cite web | title = Entrez Gene: MLH3 mutL homolog 3 (E. coli)| url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=gene Cmd=ShowDetailView TermToSearch=27030| accessdate = ] PBB Summary… …   Wikipedia

  • MLH1 — MutL homolog 1, colon cancer, nonpolyposis type 2 (E. coli), also known as MLH1, is a human gene. MLH1 is a gene commonly associated with hereditary nonpolyposis colorectal cancer. PBB Summary section title = summary text = This gene was… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”